Skip to main content

Đại hội khuyến học xã Đoàn Kết

 

Hội Khuyến học xã Đoàn Kết: Tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 15/9/2023 tại nhà văn hóa xã Thôn Nà slản, Hội khuyến học xã Đoàn Kết tổ chức Đại Hội Hội khuyến học xã Đoàn Kết nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Tràng Định; đồng chí Trịnh Thế TruyềnHuyện ủy viên Bí Thư Dảng ủy; Đồng chí Hoàng Văn Thụ tịch UBND Đoàn Kết; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể 28 đại biểu chính thức đến dự.

lãnhđạo

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Hội khuyến học huyện Tràng Định  đã biểu dương những kết quả mà Hội khuyến học xã Đoàn Kết đã làm được trong nhiệm kỳ qua, và chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại  mong rằng trong nhiệm kỳ mới Hội khuyến học xã tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

hộinghi

 Trong Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí, đồng chí Lý Văn Thịnh được bầu Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đoàn Kết, nhiệm kỳ 2023-2028./.

bchtoan cảnh

 

About