Skip to main content

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2023

Đối thoại  trực tiếp với nhân dân giữa người đứng đầu cấp ủy, chính  quyền  xã với người.

lãnh đạo phát biểu
bí thư phát biểu tại Hội nghị

Ngày 03/10/2023 Tại nhà văn hóa Thôn thống nhất  xã Đoàn Kết đồng chí Trịnh Thế Truyền- HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ trì cuộc  đối thoại giữa  người đứng đầu cấp Ủy, chính quyền xã với nhân dân. Tại buổi đối thoại đồng chí đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi và làm rõ nhiều lĩnh vực mà bà con quan tâm, thắc mắc bao gồm lĩnh vực như  đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chính sách nhà nước đầu tư, hõ trợ phát triển sản xuất,  các dự án đang triển khai trên địa bàn xã.

toàn cảnh

Buổi đối thoại thành công tốt đẹp, Sự hài lòng của bà con nhân dân thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đao của cấp Ủy, chính quyền địa phương.

toan cảnhtoan cảnh

 

About